Het 'prijskaartje' van de naturapolis


In september 2019 heb ik geprobeerd om aan Yardens naturapakket een prijskaartje te hangen. Ik heb daarvoor alle verzekerde goederen en diensten uit de 'OMSCHRIJVING VAN RECHTEN' uit 1993 omgezet in een geldbedrag. Daarvoor heb ik dankbaar gebruikgemaakt van de kostencalculator op de website Uitvaart.nl (www.uitvaart.nl/infotheek/kosten-uitvaart/kosten-uitvaart-berekenen). Mijn bevindingen waren als volgt:


 1. Regeling van de uitvaart aan het sterfhuis of ten huize van de aanvrager van de crematie of begrafenis
  Uitvaart.nl: Basistarief uitvaartverzorger = 1500 euro.

 2. Het verzorgen van alle formaliteiten en de algehele leiding van de uitvaart
  Dit schaar ik onder 'Basistarief uitvaartverzorger'.

 3. Identificatie en registratie
  Dit schaar ik onder 'Basistarief uitvaartverzorger'.

 4. Dragers aan het sterfhuis en/of op de begraafplaats
  Uitvaart.nl: Dragers, 6 dragers = 600 euro.

 5. Uitvaartkist
  Uitvaart.nl: Kist, spaanplaat eikenfineer = 425 euro.

 6. Verzorging van het kisten
  Uitvaart.nl: Laatste verzorging overledene = 150 euro.

 7. Het opbaren van de overledene
  Uitvaart.nl: Opbaren in het uitvaartcentrum incl condoleancebezoek = 650 euro.

 8. Vijftig rouwbrieven plus porti òf een daaraan gelijke bijdrage aan andere diensten binnen de uitvaart
  Uitvaart.nl: Rouwkaarten (zonder porto), 50 stuks = 200 euro. Portokosten: 50 postzegels kosten (nu nog; vanaf 1 januari 2020 worden postzegels duurder) 50 x 87 cent = 43,50 euro. Een verzendset voor rouwkaarten kost 6,95 euro. Totaal: 250,45 euro ≈ 250 euro.

 9. Het vervoer van de overledene per rouwauto naar crematorium of begraafplaats
  Uitvaart.nl: Laatste vervoer overledene per rouwauto = 250 euro.

 10. Eén volgauto, naar plaatselijk gebruik, voor vervoer van de plaats van opbaring naar crematorium of begraafplaats en terug òf een daaraan gelijke bijdrage aan andere diensten binnen de uitvaart
  Uitvaart.nl: Volgauto's (vervoer binnen gemeente), 1 volgauto = 250 euro.

 11. Gebruik van de aula van crematorium of begraafplaats, met muzikale begeleiding naar keuze
  Uitvaart.nl: Gebruik aula begraafplaats (45 minuten) = 375 euro.

 12. Koffie alsmede cake of koek in de koffiekamer (indien aanwezig) na afloop van de plechtigheid
  Uitvaart.nl: Koffietafel na uitvaart (koffie en cake), 200 personen = 1000 euro. (In de Omschrijving van Rechten uit 1993 noemt Yarden geen maximum aantal personen; voor deze berekening ga ik uit van 50% van het maximum aantal personen - 400 - zoals vermeld op Uitvaart.nl.)

 13. De crematie danwel begrafenis
  Uitvaart.nl: Crematie: crematie, dienst in aula, condoleanceruimte = 1350 euro. Begrafenis: kosten algemeen graf (10 jaar, gedeeld met vreemden) inclusief open en sluiten graf (maandag - vrijdag) = 1500 euro. Voor deze berekening ga ik uit van het gemiddelde: 1425 euro.

 14. BIJ CREMATIE: De bezorging van de as, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit bijzetting, bezorging of verstrooiing
  Uitvaart.nl: Indien gekozen wordt voor bijzetting: Sierurn van keramiek = 250 euro. Sierurn bijzetten in urnenmuur / columbarium (3 jaar) = 270 euro. Totaal: 520 euro.
  BIJ BEGRAFENIS: Grafrechten voor de eerste tien jaren
  Is reeds verdisconteerd, zie 'De crematie danwel begrafenis'.
  Voor deze berekening ga ik uit van het gemiddelde (van crematie en begrafenis): 260 euro.

 15. Een condoléance-register, door de AVVL beschikbaar te stellen
  Uitvaart.nl: Standaard condoleanceregister, 1 stuk = 25 euro.

 16. Eén uittreksel uit het Register van Overlijden danwel een kopie van de akte van overlijden
  Uitvaart.nl: Akte van overlijden = 13 euro.

 17. De Nazorg
  Dit schaar ik onder 'Basistarief uitvaartverzorger'.


In 2019 bedroeg de gemiddelde geldwaarde van de Omschrijving van Rechten uit 1993 dus (héél globaal berekend!) 7173 euro. We zijn inmiddels drie jaren verder en in die tijd zijn uitvaarten weer een stukje duurder geworden. Hoeveel? Dat is moeilijk te zeggen, maar dankzij Yardens 'bijbetalingsregeling' - zie de pagina 'HISTORIE' - hebben we wel enig houvast: in die bijbetalingsregeling gaat Yarden uit van een prijsstijging van twee procent per jaar. Als ik het door mij berekende bedrag van 7173 euro met 3 x 2% = 6% verhoog, dan kom ik voor dit jaar uit op 7603 euro. En dat (gemiddelde) bedrag is precies in lijn met het gegeven dat een crematie heden ten dage ongeveer 7000 euro kost, en een begrafenis ongeveer 8000 euro.


Hoe kom ik dan aan mijn bewering dat de naturapolis tot wel 10.000 euro waard kan zijn? Dat zit 'm voor een heel groot gedeelte in de grafrechten. In bovenstaande berekening ben ik uitgegaan van een gemiddeld bedrag van 260 euro, maar als na een crematie de as verstrooid wordt, zijn er helemaal geen grafrechten verschuldigd! Bij een begrafenis daarentegen zullen de grafrechten doorgaans fors hoger zijn dan de genoemde 260 euro. Daarenboven lopen de bedragen per gemeente ook nog eens heel ver uiteen. In 2018 bedroegen de grafkosten in Groningen - de duurste gemeente - 2376 euro per tien jaar, en in Losser - de goedkoopste gemeente - 361 euro per tien jaar. (Bron: Monuta.) Als ik van de berekende gemiddelde geldwaarde van de naturapolis (7173 euro) de berekende gemiddelde kosten van bijzetting en graf (260 euro) aftrek en er de grafkosten van de gemeente Groningen bij optel (2376 euro), dan kom ik uit op een totaalbedrag van 9289 euro in 2018 / 2019 en dus - vermeerderd met zes procent - op 9846 euro nu.


Ook schreef ik dat 'een investering van pakweg 270 euro nu tot wel 10.000 euro waard kan zijn'. Die 10.000 euro heb ik hierboven toegelicht. Maar nu nog die 270 euro. Ik heb ooit een verzekerde bijgestaan die bij de AVVL een naturapolis had afgesloten en daarvoor 40 jaren lang een maandpremie van 1,25 gulden verschuldigd was. Per jaar is dat 12 x 1,25 gulden = 15 gulden, en na 40 jaren dus 40 x 15 gulden = 600 gulden. En 600 gulden is 272 euro...


(Overigens is het goed zich te realisen dat Yarden wél veel, maar niet álles betaalt. De uitvaart als zodanig pakt doorgaans fors duurder uit, omdat er vaak ook nog zelf te betalen kosten bij komen voor advertentie, bloemen, kerkdienst, grafmonument etc.)