Mijn naam is Hans Vrij. In 2014 heb ik het aangedurfd om het met Yarden tot een rechtszaak te laten komen, nadat Yarden mij bij voortduring had gesommeerd om duizenden euro's bij te betalen voor een uitvaart van iemand die bij Yarden een naturapolis had afgesloten. Met zo'n naturapolis heeft de verzekerde bij overlijden recht op een volledig verzorgde uitvaart op kosten van Yarden. Yarden zelf dacht daar anders over, vond dat de naturaverzekering inmiddels een verzekering met uitgekeerd bedrag was geworden en was van mening - omdat het verzekerde bedrag uiteraard verre van toereikend was voor een fatsoenlijke uitvaart - dat de nabestaanden nog ruim vierduizend euro dienden bij te betalen.


Ik dacht daar anders over, de rechter gelukkig ook. Ik won de rechtszaak en hoefde niets aan Yarden te betalen. In plaats daarvan werd Yarden veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, en daarenboven ook nog eens een symbolische schadevergoeding aan mij.


Bij het voorbereiden van de rechtszaak zocht ik op het internet naar nuttige en voor mij bruikbare informatie. Bij toeval stuitte ik daarbij op de internetfora van VARA's Kassa (http://kassa.vara.nl, zoekterm 'Yarden') en TROS Radar (https://forum.www.radartv.nl, zoekterm 'Yarden'; met name het topic https://forum.www.radartv.nl/viewtopic.php?f=31&t=49479 biedt met meer dan 2600 berichten heel veel informatie). Al snel kwam ik erachter dat mijn situatie helemaal niet zo uitzonderlijk was: zeer velen hadden precies dezelfde negatieve ervaringen met de handelwijze van Yarden en hadden ondanks de aanwezigheid van een naturaverzekering ook een forse naheffing ontvangen. Verreweg de meesten echter waren uiteindelijk bezweken voor de almaar toenemende druk van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders en hadden - uit vrees te worden geconfronteerd met beslagleggingen - de rekening uiteindelijk toch maar betaald.


Als gevolg van de rechtszaak en de daarmee samenhangende voorbereidingen ben ik min of meer 'ervaringsdeskundige' geworden. Graag stel ik mijn opgedane kennis en ervaring ter beschikking aan iedereen die in een soortgelijke situatie verzeild is geraakt. Wannéér dat was, is overigens in het geheel niet relevant: ik denk zowel iets te kunnen betekenen voor degenen die in het verleden een naturaverzekering hebben afgesloten maar nog helemaal niet van zins zijn om in de komende jaren te overlijden, als voor degenen die nu zijn of worden geconfronteerd met het overlijden van een naaste en als nabestaande betrokken zijn bij de feitelijke uitvaart alsmede de financiële afwikkeling daarvan, als voor degenen die in het verre of nabije verleden een uitvaart hebben moeten regelen van iemand die een naturaverzekering bij Yarden had lopen en die desondanks nadien toch fors hebben moeten bijbetalen.


Herkent u zich hierin? Dan kunt u ongetwijfeld uw voordeel doen met de informatie op deze website. Mocht u na het lezen van de informatie toch nog met onbeantwoorde vragen blijven zitten, dan mag u me altijd mailen. Op de volgende pagina vindt u mijn e-mailadres. Ik help u graag verder, en uiteraard gratis!