Donaties


Zoals u op de vorige pagina ("Even voorstellen...") al heeft kunnen lezen, is mijn hulp volledig gratis. Het kan niet zo zijn, dat geld wat u door mijn bemoeienis niet aan Yarden hoeft te betalen of van Yarden terugkrijgt, vervolgens bij mij terechtkomt! Dat geld komt u en niemand anders toe. Aan de andere kant realiseer ik me ook dat gedupeerden die ik heb bijgestaan en die als gevolg daarvan fors minder aan Yarden hebben hoeven te betalen dan wel een aanzienlijk bedrag van Yarden hebben teruggekregen, mij daarvoor met iets tastbaars willen bedanken. Een hoogst enkele keer accepteer ik daarom een flesje wijn, een bloemetje of een dinerbon, nimmer geld, maar niet zelden voel ik mij daarna dan toch weer bezwaard.


Heel geleidelijk verhardt de opstelling van Yarden zich. Waar ik enkele jaren geleden nog redelijk probleemloos datgene bij Yarden voor elkaar kreeg waarvan ik zélf vond dat dat redelijk was - en tot op heden is me dat wonderwel iedere keer nog gelukt - geeft Yarden de laatste tijd steeds meer tegengas. Steeds vaker moet ik het hogerop in de organisatie zoeken om het gelijk aan mijn zijde te krijgen; een enkele keer moet ik daarbij zelfs dreigen met de gang naar de rechter. Ik zie het ervan komen dat dat ooit nog eens daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Als ik goede redenen denk te hebben om een rechtszaak tegen Yarden aan te spannen, dan zal ik dat zeker doen. Daarmee zijn echter forse kosten gemoeid en die komen - zéker als ik de zaak dan ook nog eens verlies - geheel en al voor mijn rekening (want ik zal de gedupeerde namens wie ik de rechtszaak begin, uiteraard nimmer zelf voor de kosten van die rechtszaak laten opdraaien).


De wens van mensen die ik heb geholpen om mij als dank daarvoor iets te schenken, in combinatie met de mogelijk hoge kosten van een door mij te initiëren rechtszaak, brachten mij tot het volgende. Ik accepteer voortaan geldelijke dankbetuigingen en ga daarmee een potje vullen waaruit ik eventuele juridische procedures (deels) kan bekostigen. Om het allemaal zo zuiver en transparant mogelijk te houden, hanteer ik daarbij de volgende spelregels:

  • Ik ga er niet mee te koop lopen dat ik voortaan giften accepteer. Alleen diegenen die mij expliciet vragen hoe ze mij bij wijze van dank iets zouden kunnen geven, attendeer ik op de aanklikbare middelste punt. Alleen zij krijgen deze pagina te zien, verder helemaal niemand.

  • Ik leg aan alle gulle gevers volledige verantwoording af door alle giften (in chronologische volgorde) op deze pagina te vermelden.

  • Ik respecteer daarbij de privacy van de gevers zoveel mogelijk door - naast het geschonken bedrag en de datum van ontvangst - alleen het geslacht en de initialen van de donor en de eerste letter van diens woonplaats te vermelden.

  • Stop ik ooit met mijn werkzaamheden met betrekking tot Yarden(claim), dan zal ik alle gulle gevers benaderen met de vraag wat zij dan willen wat er met hun gift gebeurt. Daarvoor zal ik de mij bekende e-mailadressen van die gulle gevers gebruiken.


Deze regeling is van kracht geworden op 1 augustus 2018.


datum schenkingdonateurgeschonken bedragtotaal in kas
201218mevr. M.v.B. uit L.50 euro50 euro
030119mevr. H. de V. uit H.30 euro80 euro
130219mevr. J.B. uit S.150 euro230 euro
140219mevr. M.K. uit H.130 euro360 euro
260319dhr. T.H. uit T.40 euro400 euro
160220mevr. T.D. uit Z.100 euro500 euro
040920dhr. R.S. uit H.60 euro560 euro
181220mevr. A.B. uit D.100 euro660 euro
070121dhr. J.v.B. uit N.25 euro685 euro
090421dhr. W.v.H. uit A.100 euro785 euro
170521dhr. C.v.K. uit A.15 euro800 euro
040921dhr. C.N. uit Z.30 euro830 euro
290921mevr. J. van S. uit M.75 euro905 euro
080422dhr. E.B. uit D.H.25 euro930 euro
310522mevr. K.G. uit V.85 euro1015 euro
140922dhr. W. de R. uit L.50 euro1065 euro
241022mevr. H.J.-S. uit L.150 euro1215 euro
030123mevr. L.v.O. uit U.40 euro1255 euro
250523dhr. F.T. uit E.25 euro1280 euro
300823mevr. J.L. uit L.60 euro1340 euro
281123dhr. H.v.G. uit B.200 euro1540 euro
090124dhr. J.R. uit G.25 euro1565 euro
250424dhr. H.W. uit E.100 euro1665 euro

(rekeningnummer NL82 INGB 0003 3750 17 ten name van J. Vrij, onder vermelding van 'Yarden')